Do 30 tysięcy złotych na wypoczynek dzieci podczas ferii w 2024 roku. Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest złożenie wniosku co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obozu.

Ferie zimowe 2024

Ferie zimowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Zgodnie z paragrafem 3 ustępem 1 punktem 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku dotyczącego organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw poz. 1603, z późniejszymi zmianami), ferie zimowe trwają dwa tygodnie i odbywają się między połową stycznia a końcem lutego, z uwzględnieniem szczegółowych ustaleń. Ostateczne terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych dla poszczególnych województw są ogłaszane przez ministra odpowiedzialnego za oświatę i wychowanie. Ogłoszenie to następuje po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty, najpóźniej do końca czerwca roku, który poprzedza o dwa lata rok, w którym ferie mają się odbyć. W 2024 roku ferie zimowe zaplanowano następująco:

  • 15 – 28 stycznia 2024: województwa dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
  • 22 stycznia – 4 lutego 2024: województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • 29 stycznia – 11 lutego 2024: województwa lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
  • 12 – 25 lutego 2024: województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, w swoim najnowszym komunikacie, ogłosiła rozpoczęcie naboru do programu „odLOTTOwe ferie 2024”. Ten inicjatywa ma na celu wspieranie organizacji zimowych obozów stacjonarnych, które są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Fundacja, znana ze swojego zaangażowania w rozwój młodych ludzi, oferuje wsparcie finansowe w formie darowizn pieniężnych. Kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 30 000 złotych i ma na celu pokrycie kosztów związanych z realizacją różnorodnych zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych podczas ferii zimowych.

Program „odLOTTOwe ferie 2024” jest wyjątkową okazją dla organizatorów obozów, aby zapewnić dzieciom i młodzieży niezapomniane wrażenia oraz cenne doświadczenia edukacyjne w okresie zimowym. Dzięki wsparciu Fundacji, organizacje będą mogły zaoferować bardziej atrakcyjne i dostępne programy, które będą sprzyjać rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i społecznemu młodych uczestników. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, kontynuując swoją misję wspierania młodzieży, zapewnia tym samym, że zimowe ferie 2024 będą pełne inspirujących i rozwijających aktywności.

Dla kogo dotacja?

Do udziału w konkursie zapraszamy następujące podmioty:

  1. Organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na rzecz dobra publicznego, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.1571, tekst jednolity z dnia 27.03.2023). Szczególnie mile widziane są te organizacje, które w swoich statutach mają zapisane cele związane z działalnością na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacją ich wypoczynku. Warunkiem jest rejestracja działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270, tekst jednolity z dnia 04.07.2023). Do tej grupy należą między innymi jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury, które prowadzą działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku.
  3. Podmioty prawa handlowego, które zarządzają niepublicznymi szkołami podstawowymi.

Zachęcamy serdecznie wszystkie uprawnione instytucje i organizacje do skorzystania z szansy na otrzymanie dotacji poprzez udział w naszym konkursie. Te dofinansowanie stanowi nie tylko wsparcie finansowe, ale również okazję do realizacji wartościowych projektów, które będą miały realny wpływ na rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży. Wasz wkład i zaangażowanie mogą przynieść znaczące korzyści dla młodego pokolenia, a otrzymana dotacja pozwoli na przekształcenie ambitnych idei w konkretne działania. Nie przegapcie tej możliwości, by wnieść pozytywną zmianę i wzbogacić życie dzieci i młodzieży.

Podmioty nie uprawnione do udziału

W ramach naszego programu, chcielibyśmy podkreślić, że niektóre podmioty nie są uprawnione do udziału. Osoby fizyczne, czyli indywidualni obywatele, nie mogą aplikować o wsparcie w ramach tego programu. Ponadto, instytucje, których głównym celem jest generowanie zysku, również nie kwalifikują się do udziału. To oznacza, że przedsiębiorstwa komercyjne i korporacje, które działają w celu osiągania zysków finansowych dla swoich właścicieli lub akcjonariuszy, nie są uprawnione do skorzystania z oferowanej pomocy.

Również wykluczone z programu są partie polityczne oraz fundacje założone przez partie polityczne. Nasz program ma na celu wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, które służą ogólnemu dobru, a nie działalności o charakterze politycznym czy partyjnym.

Nasz program jest otwarty dla organizacji i instytucji, które działają na rzecz społeczności i mają na celu przynoszenie korzyści społecznych, a nie indywidualnych czy komercyjnych. Zapraszamy do udziału te podmioty, które są zgodne z naszymi kryteriami i chcą przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Warunki organizacji wypoczynku dla dzieci w ferie 2024

KryteriumSzczegółowe Instrukcje
Charakter obozuObóz musi mieć charakter niekomercyjny. Organizator nie może osiągnąć dochodu.
UczestnicyTylko dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat (uczniowie szkół podstawowych).
Lokalizacja i terminyObóz musi być realizowany na terenie Polski, w terminach ferii zimowych 2024 ogłoszonych przez MEiN: 15-28 stycznia: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie22 stycznia – 4 lutego: podlaskie, warmińsko-mazurskie29 stycznia – 11 lutego: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie12-25 lutego: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Termin zgłoszeniaWniosek o dofinansowanie należy złożyć najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem obozu.
Warunki obozuTrwanie: 5-10 dni roboczych. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie maksymalnie dwóch obozów po 5 dni lub jednego powyżej 5 dni.Minimalny czas zajęć dziennie: 4 godziny.Charakter: stacjonarny (bez noclegów), wypoczynkowy, z możliwością zajęć sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych.Plan zajęć na cały okres pobytu, bez „czasu wolnego”.Zapewnienie co najmniej jednego ciepłego posiłku dziennie.
KadraMusi posiadać uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Stawka dofinansowaniaMaksymalnie 60 zł brutto za dzień na uczestnika, nie więcej niż 600 zł brutto za cały obóz. Wydatki obejmują: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry, bilety wstępu, materiały do zajęć, materiały promocyjne, nagrody, transport, ubezpieczenie NNW i OC.
Wkład własnyWkład własny nie jest wymagany.
Limit uczestnikówMaksymalnie 50 uczestników. Wymiana uczestników w trakcie obozu jest niedozwolona.
Zgodność z prawemLiczba uczestników i zasady realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Warunki organizacji wypoczynku dla dzieci w ferie 2024

Źródło: www.fundacjalotto.pl

Oceń Nas

Autor: Beata Borek