Korepetycje do egzaminu

W Polsce uczniowie stają przed ważnym wyzwaniem w postaci egzaminów, które zdają na zakończenie kluczowych etapów edukacji.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy z nich, zdawany po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej. Składa się z trzech głównych części: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny. Jego celem jest sprawdzenie ogólnej wiedzy ucznia oraz umiejętności zdobytych w ciągu całego okresu kształcenia w szkole podstawowej. Wyniki tego egzaminu są kluczowe podczas rekrutacji do szkół średnich, decydując o tym, w jakiej placówce dany uczeń będzie kontynuować swoją edukację.

Egzamin maturalny to kolejny ważny etap w życiu młodego człowieka. Zdawany jest po ukończeniu 4-letniego liceum ogólnokształcącego lub 5-letniego technikum. Obejmuje on zarówno część ustną, jak i pisemną, a zakres przedmiotów jest szerszy i zależy od wyboru ucznia. Matura jest nie tylko podsumowaniem wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale również biletem wstępu do szkół wyższych w Polsce.

Korepetycje do egzaminu
Korepetycje do egzaminu

Egzamin w szkole podstawowej

Egzamin ósmoklasisty – to pierwszy poważny test wiedzy, przed którym stają uczniowie. Zdawany jest po ukończeniu 8 lat nauki w szkole podstawowej. Składa się z trzech części:

 • Język polski – sprawdzane są umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizy tekstu oraz tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych.
 • Matematyka – oceniane są zdolności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów matematycznych oraz umiejętności z zakresu arytmetyki, geometrii i algebry.
 • Język obcy nowożytny – najczęściej wybieranym językiem jest angielski, ale uczniowie mogą także zdawać niemiecki, francuski czy hiszpański. Sprawdzana jest tu zdolność do komunikacji w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie. W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 23 do 25 maja. Wyniki tego egzaminu stanowią kluczowy element w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin w szkole średniej

Egzamin maturalny – to egzamin kończący edukację średnią. Składa się z dwóch głównych części:

 • Część ustna – obejmuje język polski, gdzie uczniowie analizują wybrany tekst literacki oraz język obcy nowożytny, gdzie prezentują swoje umiejętności komunikacyjne w mowie.
 • Część pisemna – składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Przedmioty do wyboru mogą obejmować historię, geografię, biologię, chemię, fizykę, wiedzę o społeczeństwie i wiele innych. W 2023 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany od 4 do 23 maja. Wyniki matury są kluczowe dla uczniów planujących kontynuować edukację na poziomie wyższym, gdyż stanowią one główny kryterium przyjęcia na studia.

Kiedy należy zacząć korepetycje do egzaminu?

Korepetycje do egzaminu stanowią dodatkowe wsparcie w procesie edukacyjnym ucznia. Przeczytaj dlaczego warto rozważyć skorzystanie z korepetycji do egzaminu co najmniej rok przed egzaminami 8klasisty i maturalnym:

 1. Dogłębne zrozumienie materiału: Korepetycje do egzaminu pozwalają na indywidualne podejście do ucznia, dzięki czemu trudniejsze zagadnienia mogą być wyjaśniane w sposób dostosowany do jego potrzeb. Umożliwia to lepsze zrozumienie materiału i budowanie solidnych podstaw wiedzy.
 2. Wczesne wykrywanie luk w wiedzy: Im wcześniej uczniowie zidentyfikują obszary, które sprawiają im trudność, tym więcej czasu będą mieli na ich nadrobienie. Korepetycje do egzaminu pozwalają na systematyczne weryfikowanie wiedzy i umiejętności.
 3. Budowanie pewności siebie: Regularne spotkania z korepetytorem na rok przed egzaminem pomagają w zwiększeniu pewności siebie ucznia, co jest kluczowe podczas egzaminu. Uczeń, który czuje się pewnie, radzi sobie lepiej pod presją, która występuje podczas egzaminu zarówno ustnego jak i pisemnego
 4. Efektywne techniki nauki: Korepetytorzy często posiadają wiedzę na temat różnych technik i metod nauki, które mogą pomóc uczniom w efektywniejszym przyswajaniu wiedzy.
 5. Praktyka i trening: Korepetycje do egzaminu umożliwiają regularne rozwiązywanie zadań i testów, co pozwala uczniowi przyzwyczaić się do formy egzaminu i lepiej przygotować się do niego.
 6. Motywacja do nauki: Dobry korepetytor pełni rolę motywatora, pomagając uczniowi w utrzymaniu dyscypliny w nauce i skupieniu się na celu.
 7. Wsparcie emocjonalne: Egzaminy ósmoklasisty jak i maturalne są stresujące, a profesjonalny korepetytor pomaga uczniowi w radzeniu sobie z presją i lękami związanymi z nadchodzącymi egzaminami.
 8. Indywidualne tempo nauki: Każdy uczeń jest inny i ma swoje tempo nauki. Korepetycje do egzaminu pozwalają dostosować tempo i intensywność przyswajania materiału do indywidualnych potrzeb ucznia.

Korepetycje do egzaminów to inwestycja w przyszłość ucznia. Wczesne rozpoczęcie nauki z korepetytorem pozwala na systematyczne przygotowanie się do egzaminu, zwiększając szanse na uzyskanie wysokich wyników.

Jakie są ceny korepetycji do egzaminu w roku szkolnym 2023 / 2024 ?

Ceny korepetycji do egzaminu w roku szkolnym 2023/2024 stanowią istotny element planowania budżetu rodziny dla wielu uczniów i ich opiekunów. W związku z różnorodnością ofert na rynku edukacyjnym, ceny te mogą się znacząco różnić.

Bardzo uśredniając, ceny korepetycji do egzaminu różnią się w zależności od przedmiotu, poziomu, lokalizacji i kwalifikacji korepetytora. Przeglądając cenniki korepetycji w Internecie to średnie stawki godzinowe za korepetycje w Polsce wynoszą 200-300 zł za maturę i 30-100 zł za inne poziomy.

Niektóre przedmioty, takie jak matematyka czy fizyka, są bardziej wymagające i skomplikowane, co u wielu korepetytorów wpływa na wyższe stawki za korepetycje do egzaminu. Z kolei korepetycje do egzaminów z języków obcych zależą od języka i dostępności korepetytorów.

Natomiast korepetycje dla uczniów szkoły podstawowej są tańsze niż dla uczniów szkoły średniej, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Duży wpływ na ceny korepetycji ma lokalizacja, która odgrywa kluczową rolę w przypadku korepetycji z dojazdem do ucznia. W większych miastach, takich jak Gliwice, Kielce czy Chorzów, ceny korepetycji do egzaminów są wyższe niż w mniejszych miejscowościach z uwagi na wyższe koszty życia i zdecydowanie większy popyt. Rozwiązaniem tego problemu są coraz bardziej popularne korepetycje online, w przypadku których odpadają koszty związane z kosztem samego dojazdu jak i czasem spędzonym na dojazd przez korepetytora.

Jeśli jesteś zainteresowany dokładnymi cenami korepetycji dla konkretnego przedmiotu, poziomu czy lokalizacji, warto odwiedzić stronę internetową lektorpersonalny.pl. Strona ta oferuje szczegółowy cennik pakietów za usługi korepetycji, co pozwoli Ci dokładnie zaplanować wydatki związane z przygotowaniami do egzaminu.

Poziomy korepetycji oferowanych w firmie Lektor Personalny – Korepetycje Online

Szkoła Podstawowa (klasy 1-8) Nasi korepetytorzy mają bogate doświadczenie w nauczaniu przedmiotów szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej. Oferujemy pomoc w zadaniach domowych, opanowaniu materiału oraz przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła Średnia (poziom podstawowy) Korepetytorzy specjalizujący się w nauczaniu na poziomie podstawowym szkoły średniej. Oferujemy wsparcie w zadaniach domowych, opanowaniu materiału oraz przygotowaniu do matury podstawowej.

Szkoła Średnia (poziom rozszerzony) Nasi najbardziej doświadczeni korepetytorzy są gotowi pomóc w przedmiotach na poziomie rozszerzonym szkoły średniej. Oferujemy także możliwość pracy z materiałem ponadprogramowym oraz przygotowanie do matury rozszerzonej.

SZKOLENIA JĘZYKOWE – JĘZYK ANGIELSKI

Nasze szkolenie językowe różni się od tradycyjnych korepetycji. Skupiamy się na praktycznym zastosowaniu języka, aby nasi uczniowie mogli jak najszybciej komunikować się w języku angielskim. W naszym podejściu gramatyka jest ważna, ale nie jest głównym celem nauczania. Poniżej prezentujemy cennik naszych usług językowych, które standardowo odbywają się online.

Podsumowanie artykułu

W Polsce uczniowie zdają dwa kluczowe egzaminy w trakcie swojej edukacji. Pierwszy, egzamin ósmoklasisty, zdawany jest po ukończeniu szkoły podstawowej i obejmuje trzy główne przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny. Wyniki tego egzaminu mają kluczowe znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich. Drugi, egzamin maturalny, zdawany jest po ukończeniu edukacji średniej i składa się z części ustnej oraz pisemnej. Wyniki matury decydują o możliwości kontynuowania edukacji na poziomie wyższym.

Korepetycje stanowią ważne wsparcie w przygotowaniu do obu tych egzaminów. Pomagają uczniom w dogłębnym zrozumieniu materiału, wykrywaniu luk w wiedzy, budowaniu pewności siebie oraz efektywnym przyswajaniu wiedzy. Wczesne rozpoczęcie nauki z korepetytorem zwiększa szanse na uzyskanie wysokich wyników.

Ceny korepetycji w roku szkolnym 2023/2024 różnią się w zależności od wielu czynników, takich jak przedmiot, poziom, lokalizacja czy kwalifikacje korepetytora. Średnie stawki godzinowe za korepetycje w Polsce wynoszą 200-300 zł za maturę i 30-100 zł za inne poziomy. Korepetycje online stają się coraz bardziej popularne jako alternatywa dla tradycyjnych lekcji z dojazdem.

Dla dokładnych cen korepetycji warto odwiedzić stronę lektorpersonalny.pl, która oferuje szczegółowy cennik pakietów za usługi korepetycji.

5/5 - (1 vote)