W dobie przeciążonego programu nauczania, digitalizacji i gwałtownego tempa zmian, nauczyciele stają przed nie lada wyzwaniem – jak skutecznie i efektywnie przekazywać wiedzę młodemu pokoleniu. Zbyt często, niestety, wydaje się, że znalezienie odpowiedzi na to pytanie polega na przekazywaniu odpowiedzialności na ucznia. Czy jednak taka strategia jest skuteczna, a przede wszystkim, czy jest sprawiedliwa dla uczniów?

Nie ulega wątpliwości, że praca nauczyciela to nie jest trudne zadanie. Nauczyciele często muszą i zmagają się z wieloma wyzwaniami: zbyt duża liczba uczniów w jednej klasie, niewystarczające wsparcie instytucjonalne, nieadekwatne wynagrodzenie do ilości pracy i odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Te i wiele innych czynników mogą prowadzić do sytuacji, w której nauczyciel staje się zbyt polegający na technologii, korzysta z gotowych rozwiązań z internetu lub zbyt często przekłada na uczniów obowiązek samodzielnego zgłębiania materiału.

Przykładem może być sytuacja, w której nauczyciel na lekcji biologii puszcza film z Youtube, a następnie przeprowadza sprawdzian z informacji zawartych w podręczniku. Taka strategia nie tylko prowadzi do nieporozumień i frustracji ze strony uczniów, ale przede wszystkim nie sprzyja efektywnemu nauczaniu. Film z Youtube może być ciekawym uzupełnieniem lekcji, ale nigdy nie powinien zastępować rzetelnej i zrozumiałej prezentacji materiału. Tymczasem, sprawdzian z podręcznika wymaga od ucznia samodzielnego studiowania materiału w domu, co w przypadku uczniów szkoły podstawowej może być wyzwaniem.

Z pewnością jest wiele nauczycieli, którzy podejmują dodatkowe wysiłki, aby pomóc swoim uczniom zrozumieć i nauczyć się materiału. Takie podejście powinno być normą, a nie wyjątkiem. Niemniej jednak, system edukacji powinien wspierać nauczycieli w ich dążeniach, oferując im odpowiednie narzędzia i zasoby, a także systematyczne szkolenia, które pozwolą im zrozumieć i skutecznie wykorzystać nowoczesne metody nauczania.

Problem przeciążenia uczniów pracą domową jest równie istotny. Dzieci powinny mieć czas na odpoczynek i rozwijanie swoich zainteresowań poza szkołą. Zbyt duże ilość pracy domowej może prowadzić do stresu i zniechęcenia do nauki. Wydaje się, że kluczowym zagadnieniem jest tutaj kwestia jakości, a nie ilości zadań domowych. Zadania domowe powinny służyć utrwalaniu wiedzy, a nie zastępowaniu lekcji. Nauczyciele powinni zastanowić się, czy zadania, które dają do wykonania w domu, faktycznie pomagają uczniom zrozumieć i przyswoić materiał, czy tylko dodają im niepotrzebnego stresu.

Kolejnym problemem, który powinien być poruszony, jest stosunek nauczycieli do swoich uczniów. Nawet najlepszy materiał dydaktyczny i najciekawsze zadania domowe nie pomogą, jeśli nauczyciel traktuje swoich uczniów jak maszyny do nauki, a nie jak indywidualności, które mają swoje mocne i słabe strony, zainteresowania i problemy. Empatia, zrozumienie i szacunek powinny być podstawą relacji nauczyciel-uczeń.

Zdaje się, że często zapominamy, że edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie postaw, umiejętności społecznych i emocjonalnych. Nauczyciele powinni dążyć do tego, aby ich uczniowie nie tylko nauczyli się faktu, ale także nauczyli się myśleć, analizować, twórczo zastosować wiedzę, rozwijać empatię i umiejętność pracy zespołowej. To zadanie jest trudne i wymaga od nauczycieli nie tylko wiedzy, ale także zaangażowania, empatii i kreatywności.

Zarówno nauczyciele, jak i system edukacji mają wiele do poprawy. Nie chodzi tutaj o winę, ale o rozpoznanie problemów i podjęcie działań, aby je rozwiązać. Oczywiście, nauczyciele nie są jedynymi odpowiedzialnymi za edukację dzieci. Rodzice, administracja szkolna, organy polityki edukacyjnej, społeczność – wszyscy mają swoją rolę do odegrania. Ale jako osoby na pierwszej linii, nauczyciele mają unikalną możliwość wpływania na przyszłe pokolenia i powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby skutecznie i efektywnie wykonywać swoją pracę.

Rozwój rynku korepetycji: Czy nauczyciele napędzają popyt?

Rynek korepetycji gwałtownie rośnie, zarówno na terenie Polski, jak i na całym świecie. W 2023 roku, zgodnie z raportem Grand View Research, globalny rynek korepetycji był wart około 102,8 miliarda dolarów i przewiduje się, że będzie rosnąć o 12,75% rocznie do 2027 roku. Ale jakie są przyczyny tego trendu? Czy nauczyciele celowo napędzają rynek korepetycji? Czy winny jest przeładowany program nauczania?

Istnieje kilka czynników, które mogą przyczyniać się do wzrostu rynku korepetycji. Przede wszystkim, jest rosnąca presja na osiągnięcie dobrych wyników szkolnych, która często jest związana z przyszłymi perspektywami edukacyjnymi i zawodowymi. W świecie, w którym konkurencja jest coraz większa, rodzice i studenci często uważają, że korepetycje są niezbędne, aby sprostać tym wyzwaniom.

Jednak, istnieje również problem związany z przeładowaniem programu nauczania. Nauczyciele często mają do przekazania uczniom ogromną ilość materiału w krótkim czasie. Często nie ma wystarczająco dużo czasu na to, aby skupić się na indywidualnych potrzebach każdego ucznia, co może prowadzić do sytuacji, w której niektórzy uczniowie czują się zaniedbani. W takim kontekście, korepetycje mogą wydawać się atrakcyjną opcją, jako że oferują indywidualne podejście i skupiają się na konkretnej trudności ucznia.

Kolejnym czynnikiem jest cyfryzacja edukacji. Dzięki technologii, korepetycje stają się coraz bardziej dostępne, a rosnący rynek edukacyjny online stwarza nowe możliwości dla korepetytorów. W czasie pandemii COVID-19, trend ten przyspieszył, a wiele osób zdecydowało się na korepetycje online.

Co do kwestii, czy nauczyciele celowo napędzają rynek korepetycji, nie można generalizować. Większość nauczycieli z pewnością pragnie jak najlepszego rozwoju swoich uczniów i stara się, aby mogli oni jak najwięcej wynieść z lekcji. Niemniej jednak, nie da się ukryć, że niektórzy nauczyciele mogą nie oferować wystarczającej pomocy czy wsparcia w trakcie lekcji, co skłania uczniów do szukania pomocy poza szkołą.

Korepetycje w dnu dzisiejszym są nieuniknione, bez względu na powód

Choć problem przeładowania programu nauczania, nierówności w systemie edukacyjnym i presji na osiąganie dobrych wyników na pewno przyczyniają się do rosnącego rynku korepetycji, nie można jednoznacznie obarczyć winą jednej strony. Sytuacja jest skomplikowana i wymaga uwzględnienia wielu czynników.

Na przykład, firmy oferujące korepetycje, takie jak Smartminds (https://smartminds.pl/), pracują nad tworzeniem ofert, które pomagają uczniom przyswoić materiał, który powinni poznać w szkole. To wskazuje, że na rynku istnieje zapotrzebowanie na usługi, które uzupełniają edukację szkolną. Czy jest to wynikiem niedostatecznego zaangażowania nauczycieli, braku zrozumienia ze strony uczniów, czy po prostu przeładowania programu nauczania? Prawdopodobnie wszystko po trochu.

Każdy nauczyciel ma inny styl nauczania i różne umiejętności pedagogiczne. Niektórzy mogą być lepiej przystosowani do nauczania w małych grupach lub indywidualnie, co czyni ich idealnymi kandydatami do pracy jako korepetytorzy. Z drugiej strony, niektórzy uczniowie mogą mieć trudności z nauką w tradycyjnym środowisku szkolnym i mogą potrzebować dodatkowej pomocy poza szkołą. Wreszcie, przeładowany program nauczania jest zdecydowanie czynnikiem, który wpływa na rosnący rynek korepetycji, ponieważ nauczyciele i uczniowie często czują presję, aby poradzić sobie z ogromnym materiałem w krótkim czasie.

Nie ma jednego, prostego rozwiązania tego problemu. Podejście wielowątkowe, które obejmuje reformę systemu edukacyjnego, zwiększenie wsparcia dla nauczycieli i uczniów, a także promowanie różnych form nauki, takich jak korepetycje, jest najbardziej sensownym kierunkiem działania.

Jeśli szukasz profesjonalnych korepetytorów – zobacz nasze polecenie

Smartminds to firma korepetycyjna, która oferuje wsparcie dla uczniów na każdym etapie edukacji, od podstawówki aż do matury. Oferują pomoc z materiałem szkolnym oraz zadaniami domowymi z wszystkich przedmiotów, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty oraz matury podstawowej i rozszerzonej. Firma jest również skoncentrowana na rozwijaniu pasji uczniów przez przerabianie materiału ponadprogramowego.

Wśród dodatkowych usług znajduje się nauka języków obcych od podstaw na praktycznych przykładach z życia i hobby. Smartminds oferuje elastyczność, umożliwiając odwołanie zajęć bez obciążania kosztami 24 godziny przed zajęciami, a także możliwość ustalania i zmian w grafiku indywidualnie z lektorem.

Zachęcają również do skorzystania z promocji pierwszej lekcji, która jest oferowana za 50% standardowej ceny z cennika. Umowa z firmą jest podpisywana dopiero po pierwszej lekcji i jest to umowa na czas nieokreślony, z możliwością płatności miesięcznych przelewami. Firma wystawia e-rachunki i gwarantuje możliwość rezygnacji na każdym etapie nauki.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) usługami Smartminds, skontaktuj się z nimi telefonicznie:

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy: Smartminds.

Zachęcamy do skorzystania z oferty firmy Smartminds. Pomoc profesjonalnego korepetytora może być kluczowa dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

Oceń Nas

Autor: Beata Borek