Znajomość podstawowych zwrotów z branży budowlanej w języku angielskim z pewnością przyda się wielu osobą, dlatego też poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zwrotów po angielsku z branży budowlanej.

angielski native speaker Zabrze
angielski native speaker Zabrze
Nie zwraca się jednak odpowiedniej uwagi na inne problemy strukturalne, w tym słabą konkurencję w sektorze budowlanym.However, some other structural inefficiencies, including weak competition in the construction sector, do not receive appropriate attention.
Konwencjonalne aerożele były zbyt drogie i delikatne, by można było je powszechnie stosować w branży budowlanej.Conventional aerogels are currently too costly and fragile for widespread use in the construction sector.
Materiały budowlane są teraz drogie.Building materials are expensive now.
Nabrzeża, porty, tamy, śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczneCoastal and port constructions, dams, locks and related hydro-mechanical structures
Zestaw pomiarowy rozkładu ciśnień na powierzchniach budowli hydrotechnicznychMeasuring set for measuring distribution of pressures on the surfaces of hydrotechnical structures
Mógłbym być budowlańcem.Um… yeah, I could be a builder.
Mój tato był budowlańcem i sporo mnie nauczył.My dad was in construction before he fell off a building and he taught me a whole lot.
Potem jeszcze raz zrób wywiad w salonie ksero i sprawdź, czy nie pamiętają czegoś w związku z budowlańcami.canvass the Copy Right again to see if they remember anything about those construction workers.
Gromadzenie, na potrzeby osób trzecich, różnych towarów w celu umożliwienia klientom obejrzenia i dokonania zakupu tych towarów w dogodnych warunkach za pośrednictwem strony internetowej specjalizującej się w sprzedaży materiałów budowlanych i/lub nadwyżek dla budowlańcówThe bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods via a website specialising in building materials and/or builders’ surplus
–Wiadomo na pewno – odparł sucho – że Moose County straciło świetnego aktora i równie świetnego budowlańca.I don’t assume anything, but I know that Moose County has lost a good builder and a talented actor.
Generator eksplodował przed budowlańcem.Builder was killed when a generator exploded in his face.
– Potem z wahaniem, prawie wstrzymując oddech, dodawała: – Ty też mógłbyś być jednym z tych budowlańców, Henry.Hesitantly, almost under her breath, she added, “And you could be one of those workers, Henry.”
Nim Frontyn odesłał mnie do domu furgonem budowlańców razem z ładunkiem kafelków, zdołał na nie odpowiedziećBefore Frontinus sent me home in a builder’s waggon with a load of ridging tiles, he managed to answer them.
Dobrym sposobem na naprawienie starego komina i jego uszczelnienie jest frezowanie kominów.A good way to repair an old chimney and seal it is to mill the chimneys.
Zamiast kupować maszyny budowlane, prościej i taniej jest je wypożyczyć w wypożyczalni sprzętu budowlanego.Instead of buying construction equipment, it is easier and cheaper to rent them from a construction equipment rental.
Tłumaczenia budowlane polsko angielskie
Oceń Nas

Autor: Beata Borek