Lekcja cyfrowa to nowy przedmiot, który ma wkrótce pojawić się w planie lekcji polskiej szkoły, oferując uczniom od pierwszej klasy szkoły podstawowej możliwość rozwijania umiejętności związanych z technologią i informatyką. W odpowiedzi na te zmiany, Firma SmartMinds ze Śląska, lider w dziedzinie edukacji cyfrowej, rozszerza swoją ofertę o korepetycje online. Te innowacyjne sesje edukacyjne są zaprojektowane, aby wspierać uczniów w nabywaniu kompetencji cyfrowych, które są coraz bardziej istotne w dzisiejszym świecie. Dzięki dostępowi do doświadczonych mentorów i interaktywnych narzędzi edukacyjnych, SmartMinds zapewnia młodym uczniom wsparcie na każdym etapie ich edukacyjnej podróży w cyfrowym świecie.

Koncept „Lekcji cyfrowej”

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, zaprezentował innowacyjny koncept „Lekcji cyfrowej”. Jego celem jest wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do aktywnego i świadomego uczestnictwa w społeczeństwie cyfrowym.

Minister podkreślił potrzebę wprowadzenia więcej przedmiotów związanych z cyfrową rzeczywistością w edukacji młodzieży. Planuje zwrócić się do minister Nowackiej o przeprowadzenie międzyresortowych konsultacji, aby „Lekcja cyfrowa” mogła zostać włączona do programu nauczania od pierwszego roku szkolnego. Wskazał na fakt, że dzieci już od najmłodszych lat biegle obsługują urządzenia takie jak tablety, co podkreśla konieczność edukacji w tym obszarze.

Wypowiedź ta padła podczas wywiadu dla serwisu cyberdefence24. Gawkowski zaznaczył, że „Lekcja cyfrowa” miałaby być przedmiotem obowiązkowym dla uczniów od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Planuje się wprowadzenie tego nowego przedmiotu od września 2024 roku.

Czego mają dotyczyć te nowe lekcje?

Programowanie, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, big data, internet rzeczy – to tylko niektóre z pojęć, które coraz częściej pojawiają się w naszym codziennym życiu. Żyjemy w erze cyfrowej, w której nowe technologie zmieniają sposób, w jaki pracujemy, uczymy się, komunikujemy i bawimy się. Aby sprostać tym wyzwaniom i wykorzystać potencjał cyfrowej transformacji, potrzebujemy odpowiednich umiejętności i kompetencji.

Dlatego rząd postanowił wprowadzić do programu nauczania nowy przedmiot – lekcję cyfrową. W związku z tym, Firma SmartMinds ze Śląska, znana z innowacyjnego podejścia do edukacji online, oferuje korepetycje i kursy z zakresu tych kluczowych dziedzin. Lekcje online SmartMinds, obejmujące programowanie, podstawy sztucznej inteligencji, zasady cyberbezpieczeństwa, analizę big data oraz wykorzystanie internetu rzeczy, są dostosowane do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania. Dzięki temu uczniowie mają możliwość nie tylko nadążać za zmieniającym się światem technologii, ale także aktywnie w nim uczestniczyć, rozwijając umiejętności, które będą kluczowe w ich przyszłej karierze i życiu codziennym.

Cel? Wprowadzenie uczniów w świat nowoczesnych technologii

Lekcja cyfrowa, choć jej szczegółowy zakres pozostaje nieokreślony, mogłaby skupiać się na trzech kluczowych obszarach: programowaniu, cyberbezpieczeństwie i cyfrowej rzeczywistości. W ramach tego przedmiotu uczniowie zdobywaliby wiedzę o zasadach i potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z internetu, mediów społecznościowych, gier i aplikacji. Edukacja ta obejmowałaby również metody ochrony prywatności, danych osobowych i urządzeń elektronicznych.

Dodatkowo, lekcja cyfrowa miałaby na celu wprowadzenie uczniów w świat nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, big data, internet rzeczy, blockchain, a także wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. Pozwoliłoby to uczniom na lepsze zrozumienie funkcjonowania i praktycznego wykorzystania tych innowacji.

Podczas lekcji cyfrowej nacisk kładziony byłby na praktyczne, interaktywne i angażujące metody nauczania. Uczniowie mieliby okazję do tworzenia własnych projektów, gier, aplikacji, symulacji i eksperymentów, wykorzystując przy tym różnorodne narzędzia i zasoby dostępne online. Taki sposób prowadzenia zajęć miałby na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale również rozwijanie kreatywności i umiejętności praktycznych uczniów.

Lekcja cyfrowa to strategiczna inwestycja w przyszłość naszych dzieci i rozwoju kraju

„Lekcja cyfrowa” stanowi nie tylko innowacyjny przedmiot w programie nauczania, ale również wprowadza nową filozofię edukacyjną. Ten przedmiot ma na celu nie tylko przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności technicznych, ale również kształtowanie postaw i wartości takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, umiejętność współpracy i poczucie odpowiedzialności. Jest to przedmiot, który ma służyć nie tylko jako źródło informacji, ale również jako inspiracja i bodziec do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia.

Projekt „Lekcja cyfrowa” jest ambitny i innowacyjny, mający na celu podniesienie standardów oraz zwiększenie atrakcyjności polskiego systemu edukacyjnego. Ma on przygotować uczniów do efektywnego funkcjonowania w coraz bardziej cyfryzowanym świecie. Ten przedmiot otwiera przed uczniami nowe możliwości, jednocześnie stawiając przed nimi wyzwania związane z nabyciem nowych umiejętności. „Lekcja cyfrowa” to strategiczna inwestycja w przyszłość naszych dzieci i rozwoju kraju.

Źródła

Oceń Nas

Autor: Beata Borek