Zapraszamy do podjęcia wyzwania i sprawdzenia swoich matematycznych umiejętności na teście, który ósmoklasiści pisali w maju! Ten quiz z pewnością niejednego dorosłego postawiłby przed wyzwaniem. Dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę, zebraliśmy kilka pytań z tegorocznego arkusza.

Przygotuj kartkę i długopis, bo bez nich się nie obędzie! Skup się, wyciągnij wszystkie matematyczne zdolności i do dzieła. Wykompletowanie wszystkich punktów to zadanie, które uda się tylko nielicznym zdobyć!

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Zapraszamy do sprawdzenia, jakie zadania pojawiły się na dzisiejszym egzaminie ósmoklasisty z matematyki! Przygotowaliśmy zestaw różnorodnych zadań, które wymagają od uczniów umiejętności interpretacji danych, tworzenia strategii rozwiązywania problemów, łączenia wiedzy z różnych działów matematyki oraz podawania argumentów uzasadniających poprawność rozumowania.

Na egzaminie mogliście spotkać się z zagadnieniami dotyczącymi geometrii, algebry, statystyki, arytmetyki i wielu innych dziedzin matematyki. Zadania obejmowały różne stopnie trudności, co pozwalało na ocenę różnorodnych umiejętności uczniów.

Czy powyższe przypuszczenia znalazły swoje pokrycie w arkuszach egzaminacyjnych? Oczywiście! Arkusze były starannie opracowane tak, aby sprawdzić nie tylko wiedzę, ale także umiejętność logicznego myślenia, dedukcji i zastosowania matematycznych reguł w praktycznych sytuacjach.

W związku z tym, życzymy wszystkim uczestnikom egzaminu powodzenia i nadziei, że dobrze poradzili sobie z różnorodnymi wyzwaniami matematycznymi! Niezależnie od wyników, ważne jest, aby podejść do egzaminu z zaangażowaniem i próbować jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności matematyczne. Powodzenia!

Sprawdź swoją wiedzę 😉

Nie daj się zaskoczyć, zaufaj swojej inteligencji i rozwiąż zagadki, które pozwolą Ci zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed Tobą ten matematyczny test. Gotowy(a)? Zaczynamy! Powodzenia!

 1. Wyrażenie pierwiastek kwadratowy z 81 minus pierwiastek kwadratowy z 49 równa się…
 2. Wyrażenie pierwiastek kwadratowy z 144 plus pierwiastek kwadratowy z 25 jest równe 17.
 3. W sadzie rosną drzewa owocowe: grusze i jabłonie. Liczba grusz jest o 40 proc. większa od liczby jabłoni. Jabłoni jest o 50 mniej niż grusz. Ile jabłoni rośnie w tym sadzie? Odpowiedź: 125.
 4. Liczbę x powiększono o 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono 4-krotnie. Liczbę y zwiększono 5-krotnie, a otrzymany wynik powiększono o 3. Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działania? Odpowiedź: 4(𝑥 + 7) oraz 5𝑦 + 3.
 5. Pewien ostrosłup ma 16 wierzchołków. Ile wierzchołków ma graniastosłup o takiej samej podstawie, jaką ma ten ostrosłup? Odpowiedź: 30.
 6. Z urny, w której jest wyłącznie 18 kul białych i 12 kul czarnych, losujemy 1 kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe 3/5. Prawda.
 7. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej jest mniejsze od 1/3. Fałsz.
 8. W prostokącie ABCD punkty E i F są środkami boków BC i CD. Długość odcinka EC jest równa 6 cm, a długość odcinka EF jest równa 10 cm. Obwód prostokąta ABCD jest równy 56 cm.
 9. Cena biletu do teatru jest o 64 zł większa od ceny biletu do kina. Za 4 bilety do teatru i 5 biletów do kina zapłacono łącznie 400 zł. Ile kosztuje jeden bilet do teatru? Odpowiedź: 80 zł.
 10. Pociąg przebył ze stałą prędkością drogę 700 metrów w czasie 50 sekund. Przy zachowaniu tej samej, stałej prędkości ten sam pociąg drogę równą jego długości przebył w czasie 15 sekund. Długość tego pociągu wynosi 210 m.
 11. Z pięciu prostopadłościennych klocków o jednakowych wymiarach ułożono figurę. Kształt i wybrane wymiary tej figury przedstawiono na rysunku. Objętość jednego klocka wynosi 187,5 cm sześciennych.
 12. W czworokącie ABCD boki AB, CD i DA mają równe długości, a kąt BCD ma miarę 131. Przekątna AC dzieli ten czworokąt na trójkąt równoboczny i na trójkąt równoramienny. Prawda czy fałsz? Kąt ABC ma miarę 60 stopni. Odpowiedź: fałsz.
 13. Prawda czy fałsz? Kąt DAB ma 98 stopni. Odpowiedź: prawda.

Test ósmoklasisty z matematyki. Sprawdź, czy jesteś mądrzejszy od dziecka.

Wyniki egzaminu w 2023 roku

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2023 roku okazały się być słabsze w porównaniu do wyników z roku poprzedniego. Absolwenci szkół podstawowych mieli możliwość sprawdzenia swoich wyników już w poniedziałek, 3 lipca, od godziny 10:00, gdy liczby uzyskanych punktów zaczęły pojawiać się w systemie ZIU.

Chociaż egzamin ósmoklasisty jest uznawany za obowiązkowy i formalnie nie da się go nie zdać, wyniki z poszczególnych części tego egzaminu mają realny wpływ na proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Oznacza to, że wyniki z matematyki mogą mieć istotne znaczenie dla uczniów w kształtowaniu ich przyszłej ścieżki edukacyjnej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało raport na oficjalnej stronie internetowej, który zawierał informacje na temat wyników egzaminów ósmoklasisty z 2023 roku. Z raportu wynika, że najniższe wyniki zostały uzyskane na arkuszu CKE z matematyki, co może wskazywać na potrzebę podjęcia dodatkowych działań i wsparcia w nauczaniu tego przedmiotu.

Zważywszy na te wyniki, ważne jest, aby podjąć odpowiednie działania, zarówno na poziomie uczniów, jak i nauczycieli, aby poprawić wyniki z matematyki w przyszłych egzaminach. Wsparcie edukacyjne, dodatkowe zajęcia oraz dostosowanie metodyki nauczania mogą pomóc uczniom w lepszym opanowaniu materiału i osiągnięciu lepszych wyników.

Egzamin ósmoklasisty to ważne wydarzenie w życiu ucznia, a wyniki tego egzaminu stanowią jedno z kryteriów, które wpływają na dalszy rozwój edukacyjny. Dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić uczniom jak najlepsze przygotowanie do tego ważnego wyzwania.

Korepetycje on-line z matematyki

Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie klas ósmych, którzy skorzystali zarówno z korepetycji stacjonarnych, jak i korepetycji on-line, odnieśli zdecydowanie lepsze wyniki na egzaminie ósmoklasisty z matematyki.

Korepetycje stacjonarne oferują bezpośredni kontakt z nauczycielem, co umożliwia bardziej personalizowane podejście do potrzeb ucznia. Uczniowie mają okazję zadawać pytania na bieżąco, wyjaśniać wątpliwości i skupić się na konkretnych obszarach matematyki, które sprawiają im największe trudności. Taka forma nauki może również pomóc w budowaniu więzi z nauczycielem, co pozytywnie wpływa na motywację do nauki.

Z kolei korepetycje on-line zapewniają elastyczność czasową i dostęp do materiałów edukacyjnych z dowolnego miejsca. Uczniowie mogą korzystać z nauki w dogodnych dla siebie godzinach, co pozwala na lepsze dostosowanie nauki do harmonogramu dnia. Ponadto, platformy edukacyjne i narzędzia online umożliwiają stosowanie interaktywnych metod nauczania, co może być atrakcyjne dla uczniów i sprzyjać skutecznemu przyswajaniu wiedzy.

Wyniki badań jasno wskazują, że połączenie korepetycji stacjonarnych i on-line przyniosło korzystne efekty dla uczniów podczas przygotowań do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Uczniowie, którzy skorzystali z tej różnorodnej formy nauki, mieli większe szanse na lepsze zrozumienie materiału, opanowanie trudnych zagadnień i osiągnięcie wysokich wyników na egzaminie.

Warto podkreślić, że wybór odpowiednich metod nauki i wsparcia może być kluczowy dla sukcesu ucznia na egzaminie. Korepetycje, zarówno te stacjonarne, jak i on-line, stanowią cenne narzędzie w budowaniu pewności siebie, rozwijaniu umiejętności matematycznych i osiąganiu sukcesów edukacyjnych. Dlatego warto zachęcać uczniów do korzystania z różnorodnych form nauki i dostarczać im odpowiednie wsparcie, aby mogli jak najlepiej przygotować się do ważnych egzaminów i wyzwań edukacyjnych.

Oceń Nas

Autor: Beata Borek