Możliwość mnożenia palcami to cenna umiejętność, sposób ten ludzie znają to od dłuższego czasu! Możemy mieć kalkulatory do telefonów komórkowych, ale w wielu przypadkach łatwiej jest trzymać telefon w kieszeni i mnożyć palcami. Jest to również pomocne dla uczniów uczących się mnożenia po raz pierwszy. Aby mnożenie palcami działało pomyślnie, musisz najpierw nauczyć się tabliczki mnożenia od jednego do pięciu. Mnożenie ręczne działa dla tabel sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu i dziesięciu.

Mnożenie przez dziewięć

tabliczka mnozenia palcami na rekach 1


Trzymaj ręce przed sobą z dłońmi skierowanymi do góry. 
Każdy z twoich dziesięciu palców reprezentuje liczbę. Przechodząc od lewego kciuka do prawego kciuka, policz liczby od jednego do dziesięciu.

tabliczka mnozenia palcami na rekach 2
Skieruj palec, który chcesz pomnożyć przez dziewięć, w kierunku swojego ciała. Na przykład, jeśli chcesz ułożyć (9×3), będziesz musiał przytrzymać środkowy palec lewej ręki. 
Środkowy palec reprezentuje liczbę trzy, ponieważ jeśli policzysz palce od jednego do dziesięciu, zaczynając od lewego kciuka, środkowy palec będzie trzecim palcem.
tabliczka mnozenia palcami na rekach 3


Oblicz wynik, licząc palce po lewej i prawej stronie. 
Najpierw policz palce po lewej stronie zgiętego palca – w tym przypadku powinny być dwa. Następnie policz palce po prawej stronie zgiętego palca – w tym przypadku powinno być siedem. Pierwsza cyfra odpowiedzi to 2, a druga cyfra to 7. Odpowiedź to 27!

tabliczka mnozenia palcami na rekach 4


Spróbuj tego z innymi wielokrotnościami dziewięciu. 
Jak pomnożyłbyś 9 i 2 palcami? A co z 9 i 7?

Mnożenie przez sześć, siedem, osiem i dziesięć

tabliczka mnozenia palcami na rekach 5

Trzymaj dłonie tak, aby dłonie były skierowane do ciała, a palce były skierowane do siebie. Ponownie każdy palec będzie reprezentował liczbę. Twoje małe palce reprezentują liczbę sześć, Twoje palce serdeczne reprezentują liczbę siedem, Twoje środkowe palce reprezentują liczbę osiem, Twoje palce wskazujące reprezentują dziewięć, a Twoje kciuki liczbę dziesięć.

tabliczka mnozenia palcami na rekach 6

Zetknij ze sobą palce, które reprezentują twoje zadanie z mnożeniem. Na przykład, jeśli chcesz obliczyć (7×6), dotknąłbyś lewego palca serdecznego prawym małym palcem. Twoje lewe palce reprezentują liczbę po lewej stronie obliczenia, a prawe palce reprezentują liczby po prawej stronie obliczenia. Pamiętaj, że każdy palec reprezentuje liczbę i że w tym przypadku Twój palec serdeczny reprezentuje siedem, a mały palec reprezentuje sześć. Dlatego musisz zetknąć je razem, aby rozwiązać ten problem matematyczny.

  • Być może będziesz musiał niewygodnie zgiąć nadgarstek, aby to zrobić!
  • Jako inny przykład, jeśli chcesz obliczyć 9×7, dotknąłbyś lewego palca wskazującego prawym palcem serdecznym.
tabliczka mnozenia palcami na rekach 7


Dodaj palce, które stykają się ze sobą, a także palce pod nimi. 
Następnym krokiem jest policzenie dotykających się palców, a także palców pod nimi. Będą reprezentować dziesiątki. W tym przypadku policzyłbyś palec serdeczny na lewej ręce, mały palec na lewej ręce i mały palec na prawej. Każdy palec, który policzysz, będzie liczył się jako 10. W tym przypadku suma wynosi 30.

tabliczka mnozenia palcami na rekach 8

Pomnóż pozostałe palce. – Matematyka Następnym krokiem jest zsumowanie liczby palców na każdej dłoni, nie licząc palców, które się dotykają. Najpierw policz liczbę palców lewej ręki, które znajdują się nad palcami dotykającymi – w tym przypadku jest ich 3. Następnie policz liczbę palców prawej ręki nad palcami dotykającymi – w tym przypadku jest to 4. 3×4 = 12 .

tabliczka mnozenia palcami na rekach 9


Dodaj obie cyfry, aby znaleźć odpowiedź. 
W tym przypadku dodasz 30 do 12, co da w sumie 42. Odpowiedź na 7×6 to 42!

tabliczka mnozenia palcami na rekach 10

Pomnóż przez 10, używając tej samej techniki. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na 10×7, zacznij od dotknięcia lewego kciuka prawym palcem serdecznym. Policz liczbę palców poniżej dotykających się palców, w tym palców, które się dotykają. W sumie powinno być 7, co oznacza 70. Następnie policz liczbę palców powyżej dotykających się palców prawej i lewej ręki. Po lewej stronie powinno być 0, a po prawej 3. Teraz pomnóż 3×0, co daje 0, i dodaj 70 do 0, aby otrzymać odpowiedź. Odpowiedź na 10×7 to 70!

tabliczka mnozenia palcami na rekach 11


Spróbuj tego z innymi wielokrotnościami sześciu, siedmiu, ośmiu i dziesięciu. 
Jak pomnożyłbyś 8 i 8 palcami? A co z 7 i 10?

Oceń Nas

Autor: Beata Borek